Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Referat af medlemsmødet

2014-09-17 18:51
 AABENRAA RIDEKLUB MØNTERHØJ DEN 15. SEPTEMBER 2014

Der var indkaldt til medlemsmøde med henblik på at etablere et stævneudvalg, hvis medlemmer vil påtage sig ansvaret for, at der planlægges og afvikles stævner herunder stævner i DRF regi.
I forbindelse med indkaldelsen til mødet var det tilkendegivet, at udfaldet ville få indflydelse på, om klubben skulle søge at opretholde sit medlemskab af Dansk Ride Forbund.

Fremmødet var pænt og følgende påtog sig at indgå i stævneudvalget:

• Dorte Herskind
• Anna Sophia Petersen
• Jette Christensen
• Julie Herskind
• Steffani Bosack
• Lisbeth Pørksen
• Lisbeth Stæhr
• Annette Lorenzen
 
Stævneudvalget blev dermed etableret med de nævnte som medlemmer. Udvalget påbegynder snarrest sit arbejde.
Med henblik på afviklingen af stævner og andre arrangementer inddrager udvalget i nødvendigt omfang klubbens øvrige medlemmer herunder børnenes forældre.
Udvalgets kontakt til bestyrelsen foregår gennem Lone Thomsen.
Dette referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Referent

Hans Henrik Wurlitzer, sekretær
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk