Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 07.03.2017

2017-02-06 15:53
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aabenraa Rideklub tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:00. 

Generalforsamlingen afholdes i lokaler hos Rødekro Fiskepark, Østermark 3 – 5, 6230 Rødekro.

Dagsordenen er følgende:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.       Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent frem til næste ordinære generalforsamling

5.       Uddeling af pokaler

6.       Behandling af indkomne forslag

7.       Valg af bestyrelse

8.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.       Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant

10.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11.   Eventuelt


Forslag, jfr. pkt. 6 skal være bestyrelsens i hænde senest den 28. februar 2017.


Bestyrelsen
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk