Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Julehilsen

2020-12-12 09:00
Kære medlemmer!

Alt var bedre i gamle dage…. Alt var bedre før Corona. Det kan vi hurtigt blive enige om. Desværre nåede den nye bestyrelse kun lige at konstituere sig og så kom der Coronarestriktioner væltende fra regeringen. Det skete endda på vores første bestyrelsesmøde d. 11. marts 2020. Vi måtte løse det efter bedste evne ud fra udmeldinger fra Mette F. og regeringen, DRF, politi mm. Det betød desværre aflysning af stævner, ringridning og DHL samt alt ridning skulle (så vidt muligt) foregå udendørs. Heldigvis var vejret med os i foråret.
 
Heldigvis har vi nogle medlemmer, der bakker op og tager tingene som de kommer.
 
 
Tusind tak for jeres forståelse.
 
Vi havde et D-dressurstævne i sommers samt et C-dressurstævne i efteråret for børn og youngriders. Begge stævner blev dog grundet Corona afholdt uden at vores nye cafeteriaudvalg kunne hjælpe til. Det gælder for udvalgsarbejdet generelt. Corona har sat nogle ting i bero indtil videre. Vi har et springstævne i januar og dressurstævne i marts, som vi håber, at vi kan afholde.
 
Begge ridehaller fik en makeover. Den store hal fik ekstra fiber og sand og den lille hal blev opgraderet med fiberbund. Desuden har vi fået flis på to af udendørsbanerne efter sommerferien - nemlig den midterste og den ved gårdspladsen. Der er en skalle-/stenmels bane, som endnu ikke er færdig og den bagerste dressurbane er der søgt fonde til. Der er brugt mange penge på baner, men det var der også budgetteret med.
 
Vi har søgt fonde og fået bevilliget midler, så vi er i gang med at forbedre vandingen af den store hal. Der er solgt en gammel vandvogn og gamle springstøtter og derfor kunne der købes nye aluminiumsstøtter. Vi har fået sponsoreret et nyt dressurhegn. Vi har søgt og modtaget penge fra DIF/DGI’s Corona Hjælpepulje for tab på stævner, som vi ikke kunne afholde.
 
Hallen og klubben har afholdt møder og vi prioriterer samarbejdet, hvor det giver mening. Der blev afholdt en arbejdsdag, hvor der blev ryddet grundigt op udendørs. Bl.a. blev det gamle dommerhus i laden fjernet. En repræsentant for klubben og en for hallen skal mødes med Naturstyrelsen Sønderjylland, for at gennemgå diverse stier og MTB-spor, så vi som ryttere fortsat kan føle os trygge ved at ride i skovene. Dialog er i den henseende vigtig.
 
Apropos dialog, så ville vi så gerne have afholdt et medlemsmøde, men vi håber, at I gør brug af vores opfordring til at maile til os på aabenraarideklub@mail.dk. Endnu en gang tak for jeres store opbakning.
 
Vi ser frem til 2021 og ønsker jer alle en
glædelig jul og et godt nytår

Hilsen Bestyrelsen
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk