Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14/11- 2022

2022-12-28 06:14

Deltagere:
Maria F, Eva, Nadja, Maria T og Gitte
Afbud fra Pia og Pernille

1 Godkendelse har referat
Godkendt
 
2 Underviserne spørges.
Torben spørger ind til reparation af portene.
Vi arbejder fortsat på sagen.
 
3 meddelelser fra formanden
- fonde:
- Fritidsrådet
De betaler 25 0/0 af den udendørs dressurbane
- paragraf 18
Der er søgt til kæpheste, der er ikke kommet svar endnu
Vw har sponsoreret 3000 kr, Maria T har aftalt klubaften hos Horze, hvor klubbens medlemmer kan købe klubtøj m ABR print på, printet betales af sponsorpengene.
 
4 Økonomisk rapport fra kasseren
Der er styr på økonomien
 
5. Aftale møde med hallen
Der er aftalt møde med hallen d.14/12-22
 
6 rapport fra udvalgene
Aktivitetsudvalget har planlagt følgende aktiviteter:
Pynte op til jul
Planlægge julefrokost
Dressurkursus i februar
Stævneudvalget:
Der bliver afholdt 2-3 D dressurstævner i 2023
Distriktsrådsmøde: Gitte har deltaget, der blev bl.a. talt om spareplan for elforbrug, dette tages med til mødet med hallen. ( biogas afhenter gratis mødding, evt kan man forlange betaling for mødding)
 
7. Vandingsanlæg
Desværre bliver det udsat til forår 2023
 
8. Sport 2022/årets idrætsforening
Vi kan evt vinde 2 gratis billetter til dette.
 
9. Affaldssortering
Eva tager dig af dette.
 
10. Opdatering af halplan/opbevaring af lyd anlæg.
Halplanen bliver opdateret.
Lysanlægget kan evt blive opbevaret i huset eller i rytterstuen.
 
11. Evt, Nyhedsbrev/julehilsen
Pia og Gitte
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d 9/1-2023
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk