Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Indkaldelse til generalforsamling den 27.2.23

2023-02-10 11:32
Indkaldelse til generalforsamling d. 27. februar 2023
 
Kære medlemmer!
 
Hermed indkaldes til generalforsamling d. 27. februar kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Arena Aabenraa stadion café, Vestvejen 25, Aabenraa. Da vi skal bestille sodavand, kaffe/the og kage, vil vi bede jer tilkendegive om I deltager senest d. 20. februar på aabenraarideklub@mail.dk. 
 
 
Dagsorden:
 
Valg af dirigent
 
Bestyrelsens beretning
 
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for perioden frem til næste ordinære generalforsamling
 
Uddeling af pokaler og sløjfer til klubmestre
 
Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før)
 
Valg af bestyrelse 
 
På valg: Gitte Holm, Eva Egtved, Pia Havemann
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
På valg: Pernille Gerstrøm, Maria Tønder
 
Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant 
 
På valg: Christine Egtved, Amalie Jessen, Karoline Nissen, Iben Andsager og tovholder Hans Jørgen Jessen
 
Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
 
På valg: Lotte Lyst, Vicky Wollesen
 
Evt. 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Aabenraa Rideklubs bestyrelse
 
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk