Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Information fra bestyrelsen

2011-04-01 14:52

Den ny bestyrelse har, som det fremgår andet sted på hjemmesiden og på opslag  på tavlen på Mønterhøj, konstitueret sig. Vi har haft de første to møder hvor vi har brugt tid på lidt ”brandslukning” af forskellig art samt igangsat arbejdet med at få skabt lidt struktur i både bestyrelsesarbejdet og i klubben. Vi har som det første sikret kontinuiteten i bestyrelsen ved at sikre at minimum 2 medlemmer af bestyrelsen fortsætter i bestyrelsesarbejdet næste år. Dermed er ét punkt fra formandens beretning, da på plads. Så mangler vi ”bare” de sidste to punkter J…..

Vi har besluttet at inddrage de to suppleanter i bestyrelsesarbejdet (i lighed med sidste år). Derudover vil Helle også deltage på møderne således, at vores daglige leder er orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med og også kan informere den anden vej, samt have mulighed for at komme med input og forslag til bestyrelsen.

Vi arbejder vi på at få beskrevet bestyrelsens vision for klubben, få fastlagt og nedskrevet diverse regler for Mønterhøj, finde ud af hvilke udvalg vi vil have etableret, samt beskrive disse udvalgs opgaver. Der er derudover en del praktiske opgaver som vi er nødt til at prioritere så som silo, traktor som skal have ny kobling, oprydning, fundet weekend afløser for Ejvind, Sydjysk Horse Show samt stævner generelt osv. osv.

Kort sagt vi er godt i gang.

Bestyrelsen har som et fokusområde at sikre information til Jer medlemmer om hvad vi arbejder med. Vi har ikke endnu besluttet i hvilken form vi vil informere, men som sagt så HAR medlemsinformation en høj prioritet.

Har I som medlemmer emner som I ønsker bestyrelsen skal tage op, forslag til aktiviteter eller lignende så er I naturligvis velkommen til at kontakte os, pr. mail eller telefon.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Claus Krebs

Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk