Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Priser

Bliv medlem af Rideklubben. Klik her for at tilmelde dig

Prisliste pr. 1.3.17

Al ridning og banekort bestilles og betales FORUD! Kortet og ride timer refunderes ikke uanset årsag!

Ændringer bedes meddelt senest d. 20. i måneden. Der tilbydes ikke erstatningstimer, hvis man ikke kan ride holdtimerne.  

 
BANEKORT: 

 • 1500,-kr for halvårskort til én hest pr dag (der kan ikke rides to heste hver anden dag eller andre kreative fortolkninger). Kortet følger kalenderhalvåret og opkræves sammen med kontingentet.
 • 350,-kr/måned for kort til én hest pr dag.  
 • 700,-kr/måned for kort til 2 heste pr. dag osv… 
 • Kort til fast uge dag fx torsdagskort til én hest hver torsdag 200,-kr/måned (to heste hver torsdag 400,-kr  osv)   
 
Endagsbanekort (best. ref. 31.05.17)

Gæstekort, som giver mulighed for at ride i hallen 1 dag uden at være medlem og på heste, for hvilke der ikke er betalt banekort. Prisen er 100 kr. Der skal betales med MobilePay  20257689  eller ved bankoverførelse.


Springhold v. Torben Christensen
   

Privathest som har banekort i forvejen 300,-kr/måned  

Enetime v. Torben Christensen  ½ time/uge på privathest med banekort 700,-kr/måned  

MEDLEMSKONTINGENT opkræves to gange årligt 1.1. og 1.7. 

 • Juniormedlemmer under 18 år  175,- kr. halvårligt  
 • Passive   175,- kr. halvårligt 
 • Seniormedlemmer*   1500,- Kr. halvårligt
 • Seniormedlemmer med udvalgspost 300,-kr halvårligt 
 • Stævnemedlemmer*  200,-kr halvårligt 

 • *) Et særligt medlemskab, for de, der udelukkende ønsker at kunne starte til stævner.
 • Seniormedlemskontingentet kan omfatte op til 3 personer under 25 år. I givet fald vil det halvårlige kontingent fordeles ligeligt mellem de max fire medlemmer, betalingen for kontingentet påhviler senioren.
 
Alt vedr. opstaldning, har ikke noget med rideklubben at gøre. Kontakt da Christian Colmorn 23388979 (hverdage efter 16.30)
 
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa