Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen, januar 2012

2012-01-24 12:00
Så er det lidt mere end halvanden måned siden, den nye bestyrelse trådte til, og det er
blevet tid til en opdatering omkring de projekter, som er sat i gang, og de projekter, som forhåbentlig gerne skulle blive til noget i fremtiden.
Det har været en spændende periode for os som bestyrelse, og indtil videre en proces, som har været præget af positivitet og arbejdsiver.
Først og fremmest arbejdes der for at få lavet nogle mere faste rammer for medarbejderne på rideskolen. Det sker gennem forventningsafstemninger og udarbejdelse af nye kontrakter med vores daglige leder, Helle Pedersen, samt med vores staldmand, Peter Lauridsen. Peter Lauridsen har overtaget det fulde ansvar for staldene og øvrigt vedligehold af rideskolens arealer. Line Leonhard er stadig den, der sørger for aftenfoder til hestene, og hun og Laura Nielsen varetager i fællesskab weekendvagterne i stalden.

Helle Pedersen har sat gang i et par nye projekter i Aabenraa Rideklub. Blandt andet er vi startet op med Ryttermærker 3 og 4, som alle skal have for at kunne starte C-stævner. Lise Hedegaard Clausen varetager undervisningen i ryttermærkerne, som kommer til at ligge om fredagen med start midt i januar og frem til alle er klar til at bestå prøverne som afvikles den 22. februar.
Umiddelbart herefter startes der forfra på ryttermærkeundervisningen med ryttermærke 1 og 2. Ønsker du eller dine børn at deltage i ryttermærkeundervisningen, rettes
henvendelse til Helle.
Derudover er der bestilt nye undervisningsmaterialer. Aabenraa Kommune har bidraget med økonomiske midler til undervisningen, og det betyder, at vi endelig kan få de ponygames materialer, som der blev annonceret efter allerede sidste år. Der er bestilt to sæt, og Helle forventer, at der kan rides ponygames i den store ridehal om fredagen, når første omgang af ryttermærkeundervisningen er afsluttet.
Det er sikkert gået de færreste ryttere næsen forbi, at der efterhånden er hårdt brug for en opfyldning og afretning af bundene i de to ridehaller. Kasserer Finn Brandenhoff er ved at indhente tilbud fra diverse leverandører, og ligeså snart alle tilbud er i hus, sættes arbejdet med renoveringen af bundene igang. Arbejdet skulle gerne være udført inden vores distriktsstævne i springning den 17/18 marts.
Klubbens faciliteter har hårdt brug for en kærlig hånd, og derfor er der i samarbejde med daglig leder planlagt et par arbejdsdage, hvor første arbejdsdag netop har været afviklet. Denne lørdag var det i første omgang en ordentlig oprydning af stævne-sekretariatet i gårdspladsen som stod på menuen. Derudover har Kim Magnussen været så flink at sponsorere noget maling og nogle nye håndklæder til toiletterne. Derfor stod de naturligvis også for tur, og er nu blevet super grønne.

Cafeteria-ansvarlig, Gitte Jørgensen, har sammen med Sonja Magnussen, Connie
Frederiksen og Dorit Knudsen fået lidt styr på vores køkken. Michel Lindberg har skaffet nye (brugte) køkkenelementer fra en boligforening, og har derudover leveret en sortnistret bordplade. Og Jan Frederiksen har skænket klubben et lækkert køle/fryse-skab. Så med lidt maling og en ordentlig indsats er køkkenet blevet sat rigtig fint i stand. Derfor vil både cafeteria-udvalget og den øvrige bestyrelse opfordre kraftigt til, at der ryddes ordentligt væk, når man har benyttet faciliteterne. Sker dette ikke, ser vi os
nødsaget til at låse af ind til køkkenet i det daglige.

Michel Lindberg har været en travl mand denne første måned. Ud over de nye
køkkenelementer, har han nemlig haft låsesmeden med på rideskolens arealer.
Der er fremsat forslag om at der laves nye systemlåse til ALT. Det betyder, at man
fremover skal skrive under på en kontrakt, når man får udleveret en nøgle til faciliteterne. På den måde har vi helt og aldeles styr på, hvem der har nøgler til hvad.
Skulle man ske at smide en nøgle væk, hæfter man også økonomisk for dette.
Michel har også fået lavet et godt tilbud på et par metalskilte til sekretariaterne, rytterstuen og toiletterne. På den måde får vi et mere præsentabelt og ensartet look på stedet.

Bestyrelsen er i gang med at diskutere Sydjysk HorseShow (SHS) med Morten
Christensen, Lars’ samarbejdspartner i SHS, omkring en aftale vedrørende dette års
pinsestævne. Grundplanen er, at vi helst vil have udarbejdet en plan/aftale der strækker sig over tre år for at give alle implicerede parter en chance for at arbejde mere langsigtet samt for i fælleskab, at udvikle SHS til fordel for både SHS og Aabenraa Rideklub (ABR). Køreplanen er, at vi diskuterer diverse ideer fra SHS og vores ideer fra bestyrelsen i ABR her i sidste halvdel af januar, og at vi detaljerer dem i løbet af februar. På generalforsamlingen i marts vil vi fremlægge en plan for klubbens medlemmer.

Vi vil holde fokus på følgende punkter:
• ABR’s økonomiske udbytte
• Om ABR kunne drage fordel af en fælles markedsføringsplatform
• At vores opstaldere og medlemmer bliver mindst muligt berørt af afviklingen af SHS
• At det skal være image-skabende i vores lokalsamfund samt skabe
fællesskabsfølelse for vores rideskole og medlemmer.
Der er lavet en stævneplan for hele næste sæson, og planen er blevet godkendt hos
rideforbundet, så vi kan godt begyndet at glæde os til masser af konkurrencer og
hyggelige timer i klubregi.
 
Første stævne bliver et klubstævne i dressur den 18/19. februar. For ponyerne den første dag og for hestene den anden dag.
Den 3/4. marts er der pony-distriktsstævne i dressur - og der skulle vi selvfølgelig gerne have alle vores egne ponyryttere klar med rytterlicens, så de kan starte også.
Den 17/18. marts er det blevet tid til et distriktsstævne i spring for både ponyer og heste, og så er det så småt tid til at lade op til de to stævner i Sydjysk HorseShow-regi, som bliver afviklet i maj.

Den 17-19. maj er der både spring og dressur for ponyer - og de Sydjyske mesterskaber for hold i både spring og dressur bliver afviklet i den forbindelse.
Weekenden efter - den 26-28. maj er det så hestenes tur. Her er der ikke
holdmesterskaber, men dressurchampionater, og den store derby-finale finder naturligvis sted 2. pinsedag ovenpå en forhåbentlig yderst fornøjelig rytterfest selve pinsedag.
- Så sæt kryds i kalenderen. Vi får brug for masser af frivillige hænder for at få det hele til at fungere, og da stævneindtægterne i øjeblikket er en af de væsentligste indtægtskilder for klubben, skulle vi meget gerne holde fast i de positive resultater, vi har fået på stævnesiden i løbet af det seneste år.
Hjælperlister hænges op på rideskolens arealer, samt slås op på klubbens hjemmeside hurtigst muligt.

Kim Magnussen er vores sponsoransvarlige, og i et samarbejde med Line Leonhard, har han udarbejdet en sponsormappe, som han kan tage med under armen på sin vej rundt til de mange mulige sponsorer, der findes i kommunen.
Blandt andet har vi hårdt brug for nye spring i 3,5 meters længde, så vi kan benytte vores smukke udendørs springbane til andet og mere end bare pinsestævnet. Så sig endelig gerne til, hvis I kender en virksomhed eller en privatperson, der kunne tænke sig at sponsorere et spring eller en vandgrav eller noget andet spændende.
For at lokke nye medlemmer og opstaldere til klubben, satses der også hårdt på
markedsføring. I den forbindelse bliver der over en periode annonceret i Aabenraa
Ugeavis, ligesom opdatering, udvikling og vedligehold af klubbens hjemmeside også står højt på listen. Endvidere er det bestyrelsens forhåbning, at den megen omtale, klubben kan opnå gennem afviklingen af Sydjysk HorseShow, kan være med til at profilere Aabenraa Rideklub som et fyrtårn i sydjysk ridesport.
Det er en del af bestyrelsens målsætning at holde fast i den positive stemning, der har
været i klubben de seneste måneder. Derfor lægger vi også vægt på åbenhed og
samarbejde, og vi vil til enhver tid opfordre klubbens medlemmer til at kontakte os, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål eller utilfredshed omkring den daglige gang i rideklubben.

Det er også et stort ønske fra bestyrelsen, at medlemmerne af klubben tager et
medansvar for fællesskabet og for at være med til at skabe de rammer, vi alle sammenskal færdes i til daglig. Det være sig fællesspisning om onsdagen, generel oprydning og socialt samvær i det hele tage.
For langt de fleste af os er hestene og ridningen en fritidsinteresse, og et pusterum i en travl hverdag. Derfor må vi alle sammen være med til at arbejde for, at det er et rart og gnidningsfrit miljø, vi befinder os i i Aabenraa Rideklub.
Som et led i en revidering af det regelsæt, der foreligger for al færdsel på rideskolens
områder, indkalder bestyrelsen i samarbejde med den daglige ledelse til en række
forventningsafstemnings-samtaler, hvor klubbens medlemmer fordelt på grupper
(opstaldere, banekortholdere og elevryttere) kan komme med forslag til forbedringer af
reglementet. Her tænkes på forbedringer i dagligdagen, omgangen med hinanden i
rideklubben, irritationer mv.

Samtidig vil vi også rigtig gerne have idéer til nye arrangementer. Er det for eksempel
drømmen at deltage i en clinic med Andreas Helgstrand, eller skal Jos Lansink komme og fortælle om sit liv i spring-elitens verden? Alle forslag - også af den mindre eksklusive art - er mere end velkomne.
Samtalerne vil finde sted søndag den 29. Januar fra kl. 13-14 for opstaldere, fra kl.
14-15 for elevryttere (og forældre), og fra kl. 15-16 for banekortholdere.
Samtalerne skal gerne skabe grundlag for en god dialog mellem medlemmerne,
bestyrelsen og den daglige ledelse, og med udgangspunkt i medlemmernes forslag ogønsker, vil bestyrelsen derefter sætte sig sammen og revidere det regelsæt, der nu
foreligger.
Derudover ser bestyrelsen frem til et spændende og udfordrende år i Aabenraa Rideklub, hvor en del af bestyrelsens fokus vil blive lagt på langsigtede løsninger, der kan fremtidssikre Mønterhøj, som en af de bedste rideskoler i hele kommunen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen: og suppleanter:

Finn Brandenhoff Gitte Jørgensen
Jesper Stolberg-Rohr Kim Sørensen
Kim Magnussen Michel Lindberg
Lars Kragh Iversen
Line Lagoni Leonhard
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk