Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Generalforsamling onsdag den 30. oktober 2013

2013-10-14 17:25

Aabenraa Rideklub - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. oktober 2013

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i rideskolens lokaler.

Baggrunden er at 4 bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen. Derfor skal klubbens bestyrelsen suppleres med yderligere medlemmer.

 

Dagsorden:

 

1. valg af dirigent

2. Formand/næstformand har ordet

3. valg af bestyrelsesmedlemmer (4 personer). Følgende udtræder af bestyrelsen: Ann Marie Nielsen, Charlotte Weng Isgaard, Bettina Petersen, Isabella Bahr Krämer

 

4. Ændringer af vedtægterne

 

5. udvalg ( cafeteria, aktivitetsudvalg, ungdomsudvalg)

 

6. evt.

Ønsker man at opstille til bestyrelsen skal dette meddeles til Martin Boilesen hurtigst muligt på aabenraarideklub@mail.dk

Eventuelle forslag som ønskes på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling skal være Bestyrelsen i hænde senest 25. oktober 2013.

Senere indkomne forslag behandles under eventuelt

Vel mødt.

Aabenraa Rideklub

Bestyrelsen

Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk