Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

30. juni 2014 klokken 19.00

2014-06-14 22:09
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Aabenraa Rideklub mandag, den 30. juni 2014 kl. 19:00 i rytterstuen på Mønterhøj.
 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse
3. Bestyrelsens redegørelse ved formanden

4. Valg af bestyrelse

- Stiller op til genvalg:
Solvejg Winkler, Lone Thomsen, Hans Henrik Wurlitzer, Manuela Mair, Marc Kristensen

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- Stiller op til valg:
Tina Callø Hansen, Lisbeth Pørksen

6. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk