Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

2015-03-01 17:28
den 24. marts 2015 kl. 19:00 i Nygadehuset, Nygade 23 A, 6200 Aabenraa.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2015.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskabet for 2014

4. Fastsættelse af kontingent

5. Uddeling af pokaler

6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Manuela Mair, Tina Callø og Lone Thomsen udtræder og genopstiller ikke)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 1 juniorrepræsentant og en suppleant for denne

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Forslaget til vedtægtsændringer er lagt ud på forsiden af klubbens hjemmeside. Eller klik her...

På bestyrelsens vegne

Solvejg Winkler
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk