Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Generalforsamling den 05.03.2019

2019-02-03 18:35
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aabenraa Rideklub tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19:30.Generalforsamlingen afholdes i lokaler hos Rødekro Fiskepark, Østermarksvej 7, 6230 Rødekro.

Dagsordenen er følgende:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent frem til næste ordinære generalforsamling

5.Vedtægtsændring. § 11 ændres således at indkaldelse til generalforsamlinger ikke længere skal ske ved offentliggørelse i en lokal ugeavis, men ved opslag på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af e-mails.

6.Uddeling af pokaler

7.Behandling af indkomne forslag

8.Valg af bestyrelse. Lisbeth Pørksen og Anette Lassen er på valg og modtager genvalg.

9.Valg af suppleanter til bestyrelsen

10.Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant

11.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.Jane Petersen redegør for afviklingen af visionsmøde afholdt den 2. februar 2019

13.Eventuelt

Forslag, jfr. pkt. 7 skal være bestyrelsens i hænde senest den 26. februar 2017.

Bestyrelsen
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk