Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Referat fra budgetmøde d. 13/11-19

2019-11-18 12:10

Deltagere: Solvejg, Maria, Gitte, Anette og Pia

Fraværende: Hans Henrik

Referent: Pia

1. Skallebanen gøres helt færdig inden årets udgang. Der mangler et lag skaller, afretning og et toplag af stenmel. Solvejg og Walter bygger et hegn langs med grøften. Det indebærer en budgetoverskridelse på ca. 20.000 kr. at gøre banen færdig, men så er den også klar til brug. Dette blev vedtaget af de tilstedeværende.

2. Der investeres i en gyllevogn til ca. 60.000 kr. til at vande med i den store hal. Det nuværende vandingsanlæg kan desværre ikke vande jævnt over det hele og der kommer råd i træværket. En gyllevogn kan også bruges på udendørsbanerne om sommeren. Solvejg har fået tilladelse fra kommunen til at bruge materialetilskuddet på 30.000 kr. over de næste 3 år til en gyllevogn.

3. Budgettet er godkendt i overordnede træk. Der er nogle detaljer, der lige skal på plads i forhold til bl.a. opvarmning af toiletterne, så vi undgår frostskader på vandrør. Eftersom Jette og Torben ikke bor i huset længere, så er oliefyret ikke længere i brug.

Næste bestyrelsesmøde er sat til onsdag d. 4. december kl. 19.30-21.30 i rytterstuen.
 
Punkt på næste møde:

Strategiarbejde ift. at få medlemmerne (især udefra kommende) til at føle ansvar for klubarbejde/-ånd og give en hjælpende hånd engang imellem.
Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk