Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Beretning fra bestyrelsen - August

2011-08-25 12:00

Information fra bestyrelsen

Det er ikke altid let at holde hvad man lover. Det er desværre igen lykkedes for bestyrelsen ikke at få informeret så meget som vi havde lovet. Vi beklager.

Bestyrelsen har haft en del møder hvor vi i lighed med sidste år er blevet lidt begravet i mere driftsmæssige opgaver. Vi har desværre endnu ikke helt formået at få frigjort os for den type af opgaver. Vi arbejder på sagen og er sikre på at det i tæt samarbejde med Helle nok skal lykkedes.

Sydjysk Horse Show

Bestyrelsen har også lagt en del kræfter i samarbejdet omkring Sydjysk Horse Show, som jo igen i år blev en stor succes. Desværre lå showet i nogle weekender hvor der også var en del konfirmationer, hvilket betød at der ikke var helt så mange besøgende som sidste år. Til trods for dette opnåede vi en indtægt til klubben på omkring 40.000,- kr. samt ikke mindst en ny pony til rideskolen. Tusind tak for indsatsen til alle Jer som var med til at tjene point nok til Surprise.

Ride Lejr

Der har med Helle, Helene, Line og Lene som primus motor været afholdt ride lejr i juni måned. En lidt anderledes ridelejer idet den var noget længere end de foregående år og jo også fordi den jo sluttede af med deltagelse i Aabenraa Ringridning. Der var spændende aktiviteter som ikke handlede om ridning, et godt og sjovt afbræk for deltagerne. Ifølge mange af de trætte deltagere havde de haft et ”brag” af en ridelejer. Tak til alle som hjalp med at gøre lejren til en succes, en succes som gav omkring 34.000,- kr. i overskud´.

Aktiv Sommer

Som noget nyt deltog vi i Aabenraa Kommunes tilbud til børn om en Aktiv Sommer. Vi fik 45 tilmeldinger til de 3 heste dage på Mønterhøj. Da vi på forhånd havde sat en begrænsning på 30 må man jo sige at succesen allerede der var til at få øje på. Vi valgte at holde fast i vores grænse på de 30 og måtte derfor skuffe nogle, men til gengæld havde de 30, 3 forrygende og lærerige dage på Mønterhøj. Vi håber med dette arrangement at kunne tiltrække nye medlemmer, hvilket vil vise sig i de kommende måneder. Igen skal der lyde en stor tak til Helle og de mange frivillige som gjorde denne aktivitet mulig.

Ole Linnet

Som de fleste nok allerede har opdaget så har vi indgået en aftale med Ole Linnet omkring undervisning hver onsdag. Aftalen er lavet som et tilbud til både springrytterne og dressurrytterne, som overbygning og sparring til Helles undervisning. Bak op om dette tiltag så vi kan beholde Ole som underviser på Mønterhøj.

Bak op !

Som det fremgår af ovenstående og ikke mindst vores hjemmeside så sker der en masse på Mønterhøj. Aktivitetsniveauet er højt og ambitionerne ikke mindst. Hjælp Helle og os med at holde gang i de mange aktiviteter. Det kan i gøre ved simpelthen at bakke op om de forskellige aktiviteter, eller ved at tilbyde Jeres hjælp til afvikling af aktiviteterne.

Økonomi

Vi må konstatere at vi på trods af mange gode tiltag, desværre stadig må kæmpe med økonomien. Vi er som altid presset specielt på likviditeten. Vi har haft en del omkostninger til vedligehold og forbedringer, ligesom udgifterne til halm og foder har været større i første halvår mod samme periode sidste år. Vi er dog fyldt med optimisme. Vi forventer at vi i andet halvår vil se en vækst på undervisningstimer med flere hold til følge. Det skulle gerne betyde flere indtægter, ligesom vi satser på nogle aktiviteter der arbejdes på kan give lidt ”ekstraordinære” indtægter i vinterhalvåret. Vi er dog ikke mere optimistiske end at vi pt. Ikke regner med et stort overskud, men forventer da sorte tal J

Ændring i bestyrelsen

Af personlige årsager har undertegnede bedt bestyrelsen om at blive fritaget fra formandsposten i Aabenraa Rideklub. Dette har bestyrelsen respekteret. Jeg fortsætter naturligvis i bestyrelsen som menigt medlem. Jeg vil gerne understrege at min beslutning IKKE bunder i nogen former for uenighed i bestyrelsen, men alene skyldes helbreds- og jobmæssige grunde. Jesper Stolberg-Rohr har påtaget sig posten som formand.

August 2011

På bestyrelsens vegne

Claus Krebs

Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk