Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Aabenraa Rideklub, tirsdag den 6. december

2011-12-08 12:00

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Aabenraa Rideklub, tirsdag den 6. december

I anledningen af den ekstraordinære generalforsamling i rideklubben var et imponerende stort antal medlemmer mødt op i lokalerne på Folkehjem i Aabenraa.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Advokat Jens Jepsen blev foreslået af bestyrelsen, og valgt af forsamlingen.

Jens Jepsen gennemgik herefter reglerne for en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter han præsenterede de tre punkter, der var på dagsordenen. 1) valg af ny bestyrelse. 2) valg af suppleanter. 3) Eventuelt.

Inden valget af den nye bestyrelse gik i gang, var der mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsens beslutning om at træde tilbage og til indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Det var der ikke umiddelbart nogle spørgsmål til, men der blev spurgt ind til klubbens samarbejdsaftale med Sydjysk HorseShow og de yderligere økonomiske forhold, der er mellem Lars Kragh Iversen og klubben. I første omgang var det ikke noget, der blev kommenteret nærmere, da det ikke relaterede sig direkte til punkterne på dagsordenen.

Herefter var der valg af ny bestyrelse. Fem af klubbens medlemmer stillede sig til rådighed som mulige bestyrelsesmedlemmer. De fem var: Jesper Stolberg-Rohr, Lars Kragh Iversen, Finn Brandenhoff, Kim Magnussen og Line Leonhard. De foreslåede blev valgt uden modkandidater.

Ved valg af suppleanter til bestyrelsen skal der normalvis findes to suppleanter. Der var tre, som stillede sig til rådighed, og dirigenten foreslog derfor (i strid med vedtægterne og normal praksis), at klubben indlemmede alle tre medlemmer som suppleanter til bestyrelsen i stedet for at vælge to ud af de tre. Det blev også vedtaget uden anmærkninger. De tre opstillede – og dermed de tre valgte suppleanter – er: Gitte Jørgensen, Kim Sørensen og Michel Lindberg.

Efter valg af bestyrelse og suppleanter blev bordet åbent for spørgsmål og kommentarer. Der kom flere spørgsmål til klubbens samarbejde med Sydjysk HorseShow og Lars Kragh Iversens økonomiske forbindelse til klubben fra Solveig Winther, Taira Nissen og Jim Eschelsen. Jesper Stolberg-Rohr besvarede spørgsmålene.

Der var spørgsmål til de kameraer, der det seneste stykke tid har været sat op på rideskolens arealer. Jesper Stolberg-Rohr forklarede, at der på det seneste har været en række eksempler på hærværk på rideskolen, og at det var dét, man har forsøgt at imødekomme med opsætningen af kameraerne. Det har tilsyneladende virket efter hensigten, da hyppigheden af tilfælde af hærværk er faldet markant efter opsættelsen af kameraerne. Dog vil kameraerne blive taget ned igen indtil der er søgt om politigodkendelse til at have kameraer fast installeret på rideskolen.

Der blev stillet spørgsmål til den forrige bestyrelses beslutning om at afskedige daglig leder Helle Pedersen, men i henhold til, at bestyrelsen ikke må kommentere på personalesager, blev det spørgsmål i første omgang henlagt. Sönke Iwersen kom alligevel med en generel forklaring.  

Sönke Iwersen udtrykte sin bekymring for at have Lars Kragh Iversen siddende i en bestyrelse, der også i fremtiden kan se frem til at samarbejde med både Ridebane.dk, som er Lars’ virksomhed og med Sydjysk HorseShow, som er et kompagniskab mellem Morten Christensen og Lars Kragh Iversen. Her forklarede dirigent og advokat Jens Jepsen, at det ikke nødvendigvis hindrer Lars Kragh Iversen i at varetage klubbens interesser som en del af klubbens bestyrelse, men at den nye bestyrelse skal være opmærksom på, hvilke beslutninger, Lars Kragh Iversen evt. skal fritages fra beslutningsansvar i.

Der blev fra flere medlemmer ytret ønske om, at pinsestævnet i fremtiden udelukkende afvikles af klubben. Her blev der fra Jesper Stolberg-Rohr og Gitte Jørgensens side gjort opmærksom på, at der ligger et kæmpe arbejde i at arrangere stævner – og særligt i den størrelsesorden, som Sydjysk HorseShow har haft de seneste to år – og at det blandt andet er en del af grunden til, at Lars Kragh Iversen overhovedet har været med til at lave Sydjysk HorseShow, da klubben for et par år tilbage ikke havde kapacitet til at afvikle stævnet selv.

I forbindelse med diskussionen om Sydjysk HorseShow mente flere medlemmer også, at det er medlemmerne og ikke bestyrelsen, der skal beslutte hvilke stævner klubben skal afvikle hvornår. Her forklarede revisor Kaj Glochau fra KPMG, at bestyrelsen er valgt til at varetage klubbens interesser, og at en demokratisk valgt bestyrelse må betragtes som havende medlemmernes opbakning til at handle og træffe beslutninger på klubbens vegne. Samtidig påpegede han, at der altid vil være ting, man som medlem ikke er helt enig i, men at det jo står enhver frit for at finde en anden klub at være i, hvis man ikke mener, man kan befinde sig i en klub på de vilkår, der er stillet op af klubben.

Der blev stillet spørgsmål til Lars Kragh Iversens rolle i bestyrelsen for en klub, hvor den daglige leder bor under samme tag som ham, og der blev stillet spørgsmål til Line Leonhards mulige rolle i bestyrelsen i forbindelse med det arbejde, hun i øvrigt varetager for klubben. Her svarede dirigent og advokat Jens Jepsen, at det ikke er noget problem, bare bestyrelsesmedlemmerne er opmærksomme på at man som medlem af bestyrelsen kan være inhabil i beslutninger der vedrører ens egen person.

Som aftenens sidste kommentar, præsenterede Helle Pedersen og Line Leonhard resultatet af weekendens sponsorstævne, som i alt indbragte lidt over 30.000 kroner i overskud. Laura Veje Gottschalk Kristensen modtog en kurv for at være den rytter, der havde samlet flest sponsorer sammen, og Julie Knudsen modtog en vandrepokal for at være den sponsorrytter, der har indbragt det største sponsorbeløb i kroner. Det var første gang pokalen blev uddelt og det betyder, at der vil blive arbejdet på at afvikle et nyt sponsorstævne i 2012.

Efter mødet samledes den nye bestyrelse og konstituerede sig. Det betyder at bestyrelsen fremover vil se ud som følger:

Formand for bestyrelsen: Jesper Stolberg-Rohr

Næstformand: Lars Kragh Iversen

Kasserer: Finn Brandenhoff

Sekretær: Line Lagoni Leonhard

Sponsoransvarlig: Kim Magnussen

 

På vegne af bestyrelsen 

Line Leonhard

 

 

Referatet er godkendt af

Dirigent, Advokat Jens Jepsen

Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk