Forside    Nyheder    Bookmark and Share
 

Resultatindberetning

 
 

Rangliste

Formålet med ranglisten er at ramme bredt, så alle i klubben kan deltage på lige fod. Uanset om man rider interne stævner for haflinger, pony landsstævner,  klubstævner, distriksstævner osv.  Ligeledes er det et mål, at holde ”liv i stillingen” hele året rundt. Dvs Ajourføring hver måned.
1. Hvert år uddeles der på generalforsamlingen for det forgangne år vandrepokaler samt medaljer til den 
2. rangerende ekvipage både for hest og pony i henholdsvis spring og dressur.
 
Klubben har flg. vandre pokaler i omløb:
 
Susanne Langhof’s vandrepokal for pony dressur C-, B og A-stævner er pointgivende.
 
C.E. Andresens vandrepokal for juniorer under 18 år Som reglerne ser ud p.t.:  Kun C- og B-stævner er pointgivende (distrikts- og landsstævner) Mesterskabsklasser eks. SJM og DM sidestilles med Landsstævner.
 
Hans Tarps Jubilæumsvandrepokal for seniorer over 18 år Som reglerne ser ud p.t.: Kun E- og D- og C-stævner er pointgivende! (klub- og distriktsstævner)
 
Klubmesterskabs vandrepokaler Klubmester for elevhest, - pony dressur, - pony spring, - hest spring og for hest dressur Regler: Kun E- og D-stævner (klubstævner) er pointgivende!
 
2. Hver kategori bliver hædret og modtager en medalje . Således at 1. rangerende modtager vandrepokal og ved aflevering året efter en erindring pokal og 2. rangerende medalje med blå bånd.
 
3. Send dine resultater til Pernille, gerstroempernille@gmail.com ,gerne indenfor 30 dage efter at resultaterne er opnået. 
 
4. Der skrives om dato for opnået resultat, stævne, placering, navn på dig og din hest. Og  naturligvis kun resultater der er redet hjem for ABR.
 
5. Listen opdateres hver mdr., så du kan følge med i, hvordan du ligger. Således vil resultaterne for Januar bliver opdateret pr. 1. marts og så videre…….
 
Der gives point efter følgende pointsystem:
Placering 1. A-stævne 30 point,
B-stævne 25 point,
C-stævne 20 point, D-stævne 15 point
2. A-stævne 25 point,
B-stævne 20 point, C-stævne 15 point,
D-stævne 10 point
Øvrige placeringer A-stævne 20 point, B-stævne 15 point, C-stævne 10 point og D- 5 point Alle 0 runder i U-klasser/spring tæller som øvrige placeringer. Ikke som vundet klasse.
Alle interne resultater opnået i avlsregi, f.eks. haflinger-/ fjordheste-/ sportspony-stævner tæller som D-stævner. Alle DRF’s breddeaktiviteter gælder som d-stævne f.eks. stafetspring, kvadrille/Par de Deux mm. 
 

 

Aabenraa Rideklub Mønterhøj | Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa  | aabenraarideklub@mail.dk